+38 044 204 81 13

Етичний кодекс

Компанії та організації всіх форм власності, а також фізичні особи які є як резидентами, так і нерезидентами України, при вступі до КАЙДЗЕН Клубу в Україні (далі «Клуб», «Члени Клубу») для реалізації статутних цілей і завдань Клубу погоджуються слідувати в своїй діяльності основним принципам професійної етики, закріпленими положеннями цього Етичного Кодексу.


1. Цінності.


1.1. Місія членів КАЙДЗЕН Клубу в Україні полягає в роботі і веденні бізнесу з дотриманням діючих в країні і за її межами законодавчих норм та розповсюдженні філософії КАЙДЗЕН всередині підприємств та у країні в цілому.
1.2. Члени Клубу визнають необхідність дотримання етичних принципів та норм моралі в процесі своєї діяльності, як в рамках Клубу, так і за його межами.
1.3. Координація спільних зусиль членів Клубу повинна бути спрямована на пропаганду та впровадження філософії КАЙДЗЕН як в Україні, так і за її межами.
1.4. Члени Клубу у своїй діяльності прагнуть до підвищення професійних знань, навичок і компетенцій, в тому числі і за рахунок розвитку системи обміну інформацією та досвідом між членами Клубу.


2.Принципи ділової етики.


2.1. Члени Клубу поширюють тільки ту інформацію, у достовірності якої вони переконані і джерело якої їм відоме.
2.2. Члени Клубу у своїй професійній діяльності чітко розділяють відмінність між фактами і тим, що являється їх власними думками, версіями, оцінками або припущеннями.
2.3. Члени Клубу використовують тільки законні способи отримання інформації.
2.4. Члени Клубу не надають інформацію, отриману конфіденційним шляхом, третім особам, не використовують її в своїх особистих цілях і не використовують інформацію, у поширенні якої може бути зацікавлений хтось інший, без письмового дозволу на це.
2.5. Члени Клубу, використовуючи Дирекцію КАЙДЗЕН Клубу Україні, інформують один одного про факти незаконного розповсюдження інформації та порушення принципів професійної етики членами Клубу, а також ставлять до відома про це Раду Засновників КАЙДЗЕН Клубу в Україні.
2.6. Члени Клубу прагнуть до створення цивілізованого і прозорого механізму вирішення суперечок і висловлюють готовність вирішувати всі спірні питання, що виникають, в процесі переговорів.


3.Контроль над дотриманням правил ділової етики.


3.1. Контроль над дотриманням принципів ділової етики, викладених у цьому Кодексі, здійснює вповноважена особа від Дирекції КАЙДЗЕН Клубу в Україні.
3.2. У разі виявлення фактів порушення норм професійної етики членами Клубу Дирекція ініціює попередній розгляд даного питання членами Ради Засновників.
3.3. Засідання Ради Засновників проводиться не пізніше 1 (одного) місяця з моменту виявлення факту порушення Етичного Кодексу.
3.4. За підсумками проведення Ради Засновників можуть бути винесені наступні рішення:
3.4.1. Визнання дій члена Клубу правомірними.
3.4.2. Визнання дій члена Клубу неправомірними та винесення Радою Засновників КАЙДЗЕН Клубу в Україні попередження члену, який порушив положення Етичного Кодексу.
3.4.3. У разі повторного порушення членом Клубу норм професійної етики Рада Засновників приймає рішення про рекомендацію Загальним зборам КАЙДЗЕН Клубу в Україні виключити члена, який порушив норми Етичного Кодексу.
3.5. Рішення про виключення члена Клубу приймається кваліфікованою більшістю в ¾ голосів присутніх на Загальних зборах членів Клубу.
3.6. Клуб залишає за собою право на оприлюднення інформації про систематичні факти порушень положень Етичного Кодексу.

Наші партнери
Наші клієнти