+38 044 204 81 13

Місія та принципи діяльності

МІСІЯ

Місія КАЙДЗЕН Клубу в Україні полягає у поширенні філософії  та практики KАЙДЗЕН серед представників українського бізнесу, органів державного управління, місцевого самоврядування та громадських організацій.


Наші основні цілі:

  • Забезпечення ефективної комунікації з питань розвитку КАЙДЗЕН руху в Україні;
  • Впровадження методів та інструментів KАЙДЗЕН в практичну діяльність підприємств, органів державного управління і громадських організацій;
  • Розвиток людських ресурсів;
  • Підвищення інвестиційної привабливості українського бізнесу та країни в цілому і, як наслідок, підвищення конкурентоздатності України в світовому співтоваристві.

 

 

KAЙДЗЕН Клуб в Україні реалізовуватиме свою місію - поширення філософії та практики KAЙДЗЕН - шляхом об’єднання управлінців, що прагнуть розвивати співробітництво і впроваджувати технології та методи KAЙДЗЕН в роботу своїх підприємств та організацій,  а також через їх взаємодію по всій Україні, розвиток людських ресурсів, взаємний обмін досвідом та використання кращих практик управління.


Підтримка управлінців, підприємств і організацій, які впроваджуватимуть або вже використовують технології постійного самовдосконалення, відбуватиметься шляхом проведення семінарів, тренінгів, консультацій, публікації відповідних матеріалів, а також організації навчальних KAЙДЗЕН турів на підприємства Японії, України та Європи.

 

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ 


Незалежність

KАЙДЗЕН Клуб в Україні - це громадська організація, яка у своїй діяльності керується Статутом і діє в рамках чинного законодавства України. KАЙДЗЕН Клуб в Україні не належить до жодної з політичних партій, релігійних організацій, окремих осіб, бізнес-структур, професійних об’єднань та інших громадських організацій, а також до жодної державної структури.


Відкритість

KАЙДЗЕН Клуб в Україні відкритий до співпраці з фізичними та юридичними особами, незалежно від їх політичної, релігійної, професійної, соціальної та бізнесової приналежності, з усіма, хто підтримує мету створення KАЙДЗЕН Клубу та принципи його функціонування, поважає його нейтралітет та  загальноприйняту ділову етику.


Ефективність

KАЙДЗЕН Клуб в Україні у своїй діяльності керується принципами ефективності та  результативності, а саме - допомагає своїм членам і всім зацікавленим особам у визначенні стратегії, тактики та порядку впровадження інструментів і методів KАЙДЗЕН, а також у їх ефективній адаптації до українських реалій  для поліпшення поточного стану справ, максимального розкриття власного потенціалу та досягнення найвищого рівня розвитку.

 

Наші партнери
Наші клієнти