KAIZEN™ СЕРТИФІКАЦІЯ 2019

Підвищення ефективності – головне завдання, яке стоїть перед компаніями незалежно від сфери їх діяльності. Кайдзен Інститут Україна пропонує складні, але корисні практичні Сертифікаційні програми 3 рівнів Кваліфікації.

 

Дана методика допомагає вирішувати завдання, які є запорукою успішного розвитку компанії, а саме:

 • Зміна виробничої культури;
 • збільшення продуктивності;
 • поліпшення якості продукції і нульовий брак;
 • зниження витрат виробництва;
 • скорочення терміну виконання заявки клієнта;
 • збільшення оборотності запасів і інші.

 

Відгуки від випускників сертифікаційних програми ви можете переглянути за посиланням: https://kaizenclub.com.ua/ru/o-nas#position_6 и https://www.facebook.com/ua.kaizen/videos/2387858144820769/

KAIZEN™ -підходи, які використовуються як базис для розвитку всіх складових бізнесу, дозволяють збалансовано поєднувати потреби Клієнтів, завдання акціонерів і прагнення власного персоналу.

 KAIZEN™ відрізняється від всіх методів підвищення продуктивності своїм довгостроковим і комплексним характером. При цьому застосування інструментів KAIZEN™ навіть на локальних місцях дає значні результати, які здатні переконати в правильності обраного курсу змін.

 

Кайдзен Інститут Україна пропонує складні, але корисні практичні Сертифікаційні програми 3 рівнів Кваліфікації:

 

KAIZEN™ Practitioner KAIZEN™ Coach KAIZEN™ Manager

Перший рівень дає розуміння про можливості методології KAIZEN™ для підвищення ефективності діяльності компанії.

KAIZEN™ Практик володіє основною термінологією, принципами, інструментарієм і техніками, що дозволяє йому підтримувати KAIZEN™-ініціативи в компанії на щоденній основі.

 

 

 

МОДУЛЬ 1 (5 днів)

Основи KAIZEN™. Побудова і розробка Карт Потоку Створення Цінності (VSM/SVD).


МОДУЛЬ 2 (4 дні)
Структуроване вирішення проблем (SPS), методика Штурм-прорив.


МОДУЛЬ 3 (4 дні)
Загальне обслуговування обладнання (TPM).


ІСПИТ (1 день)

 

 

 

 

 

Другий рівень розкриває фундаментальні основи методології KAIZEN™, пояснює нові концепції та навчає основам роботи нових інструментів операційної системи KAIZEN™, які сприяють створенню вільного від втрат і орієнтованого на клієнта середовища.

KAIZEN™ Тренер володіє знаннями і вміннями для розробки плану щодо поліпшень, проведення навчання та управління KAIZEN™-командами.

 

МОДУЛЬ 4 (4 дні)
Побудова і управління потоком створення цінності (TFM).


МОДУЛЬ 5 (5 днів)
Інструментарій KAIZEN™ (KAIZEN™ Toolbox). Загальне управління якістю (TQM). Стандартизація.


МОДУЛЬ 6 (3 дні)
Загальне управління сервісами (TSM), KAIZEN™ в офісі.

 

МОДУЛЬ 7 (3 дні)
Виробнича і зовнішня логістика.


МОДУЛЬ 8 (3 дні)
KAIZEN™-коучинг.


ІСПИТ (1 день)

Третій рівень дозволяє учасникам стати KAIZEN™-лідерами в компанії, отримати вміння мотивувати і підтримувати співробітників компанії на шляху впровадження культури KAIZEN™.

KAIZEN™ Менеджер відповідає за впровадження філософії постійного вдосконалення в рамках всієї компанії. Він володіє навиками проектування всього потоку в цілому.


 

МОДУЛЬ 9 (3 дні)

Управління розробками та проектами (KAIZEN™ Controlling).


МОДУЛЬ 10 (3 дні)
KAIZEN™-менеджмент.

 

МОДУЛЬ 11 (2 дні)
KAIZEN™-лідерство.


ІСПИТ (2 дні)

 

 

 

 

 

 


 

 

РІВЕНЬ KAIZEN PRACTITIONER ВКЛЮЧАЄ 3 МОДУЛІ НАВЧАННЯ + ЕКЗАМЕН (13 днів навчання).

 

Навчання проходить на базі компаній. Співвідношення Теорія: Практика – 80:20.

 

МОДУЛЬ 1 (5 днів): Основи KAIZEN™. Побудова і розробка Карт Потоку Створення Цінності (VSM/VSD). ↓
 • Основи KAIZEN™. Основні поняття KAIZEN™.
 • Розуміння втрат. Типи і джерела втрат.
 • KAIZEN ™ в офісних і сервісних процесах.
 • Базові закономірності, закони та інструменти KAIZEN ™.
 • Приклади результатів застосування методик та інструментів KAIZEN ™.
 • Цілі картування потоку створення цінності
 • Визначення Kaizen-можливостей
 • Принципи бережливого потоку і побудови карти майбутнього стану.
 • Особливості побудови Карт Потоку Створення Цінності.
 • Створення Kaizen-бачення
 • Практика.
 • Домашнє завдання. 

 

Дата проведення: 23-27 вересня, 2019
Місце проведення: м. Харків

 

МОДУЛЬ 2 (4 дні): Структуроване рішення проблем (SPS), методика Штурм-прорив. ↓

 • Фокусоване рішення проблем: цілі та завдання
 • Методика Штурм-прорив. Основні етапи.
 • Проектна команда Штурм-прориву.
 • Алгоритм LAMDA.
 • Огляд інструментів для усунення першопричин.
 • 7 Кайдзен-методів аналізу і вирішення проблем
 • Рішення проблеми. Створення Кайдзен-Бачення
 • Звіт формату А3: призначення, структура.
 • Практика.
 • Домашнє завдання.

 

Дата проведення: 21-24 жовтня, 2019

Місце проведення: м. Харків

 

МОДУЛЬ 3 (4 дні): Загальне обслуговування обладнання (TPM). ↓

 • Основні напрямки роботи за ТРМ.
 • Елементи моделі ТРМ.
 • Принципи запобігання поломок.
 • Види втрат на обладнанні. Повна ефективність обладнання (OEE). Розрахунок ОЕЕ.
 • Можливості підвищення ОЕЕ.
 • Автономне обслуговування обладнання: 5 кроків.
 • Стандартизація процедур Автономного обслуговування.
 • Система 5S і стандартизація.
 • Система планового техобслуговування: суть та напрямки діяльності.
 • Аудит системи ТРМ
 • Принципи та основні напрямки застосування SMED (швидкого переналагодження)
 • Методика швидких ремонтів.
 • Практика.
 • Домашнє завдання.

 

Дата проведення: 18-21 листопада, 2019

Місце проведення: м. Харків

 

ІСПИТ (1 день) ↓

Іспит проходить в 2 етапи:
1) Тест на підтвердження теоретичних знань рівня KAIZEN™ Практик.
2) Захист проекту на підтвердження практичних умінь рівня KAIZEN™ Практик.
Під Проектом мається на увазі сукупність виконаних домашніх завдань, які видаються після кожного модуля, оформлених у вигляді презентації.

 

Модуль 1 – 23-27 вересня, 2019

Модуль 2 – 21-24 жовтня, 2019

Модуль 3 – 18-21 листопада, 2019

Місце проведення: м. Дніпро

 
Група 10-12 учасників.

 

Після успішного складання іспиту видається міжнародний сертифікат KAIZEN™ Practitioner від Kaizen Institute.

 

 Заявки на участь приймаються до 20 вересня.

 

Регистрация на участие в мероприятии

Название компании*

ФИО участника*

Должность*

Контактный телефон*

E-mail*

Как Вы хотите оплатить участие в мероприятии?*

Отримуйте останні новини про діяльність Кайдзен Клубу в Україні

Отримуйте останні новини про діяльність Кайдзен Клубу в Україні

X

Напишіть нам

Имя
Введіть Ваше ім'я

Заповніть поле

Заповніть поле

Введіть Ваш Email

Введіть Ваш телефон

Введіть Ваше повідомлення